O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie jest bankiem o charakterze lokalnym ukierunkowanym na bezpieczną obsługę finansową przedsiębiorców, budżetów samorządowych i klientów indywidualnych, tak aby mogli prowadzić efektywną i dynamiczną działalność, dzięki czemu wspólnie przyczyniamy się do rozwoju społeczności lokalnej.


 WWW.OKBANK.PL